šukė

šukė
šùkė sf. (2) K, , Mlk 1. SD339, H, CII415, R303,306, 409, Sut, N, K, M, L, Š, Rtr, 609, , , Sg, Trg, Jrb, Vv, Krn, Ėr, Šmn sudaužyto indo, stiklo, sprogusio sviedinio ir kt. skeveldra, dužena: Ana iškūlė šùkę iš stiklinės J. Pasgurino, tik šùkės liko Btrm. Jau po puodu – tik šùkių krūva Dkš. Sudužti, sukiužti i šukès NdŽ. Langai į šukes suejo, kaip paleido iš akmens Lk. Šùkių [per mergvakarį] mesdavo [i](ką nors sudaužydavo, kad sektųsi) Rsn. Buvo galva šùkių šùkėms sukapota Šv. Moteriškei ėmė šrapnieliaus (šrapnelio) šukès iš kojos Ant. Tą tau visą išgerti, po tam šukes sudaužyti BBEz23,34. Kaip geležis ir šùkė sulipytis negal, teip tasai dvejetas sujungtis negal DP406. Puodžius… kad pilsiąs su pagaliu par puodus, net visi šukẽlėm pabirę BM52(Skp). Langai tokioms šukẽlėms sudėti, troba negrįsta Yl. | Jurgį, sako, iškels su visom šùkėm (geležgalių sandėliu) Slm. ^ Šùkių pamilija padidėjo (sakoma sudaužius kokį indą) Krš. Šukės vietoje sugaišti (be naudos praleisti laiką) I. Ko šukė, nauja būdama, prisigėrė, tuo ir ant senatvės atsiduoda PPr262(Vlkv). Ko puodas prigėręs, tuo ir šukės atsiduoda LTsV81(Ut), Imb.nuolauža: Šukeliū́te grebenio išsivelk (išsišukuok) galvą Klt. 2. SD1163, SD362, R, , N, KII33, K, M, , PolŽ1317 išmušta dalgio, peilio, indo vieta: Žiūrėk, kokią šùkę padarei ašmenyse Mlt. Liurbis – įdėjo dalgiui šùkę Stč. Šukę padaryti, išdaužti I. Tai šùkių kirvutis (išdaužytais ašmenimis)! Skr. Atnešė indą su šukè Prn. Buvo šukùtė [puode] Vlkv.N, KII33, K, M, NdŽ, , Klt tarpas, skylė nulūžusio ar iškritusio danties vietoje: Dantų šukė R408, 550. Būsiu aš čia su šukè priešaky – imsiu ir įsidėsiu auksinį [dantį]! Prn. Nėr dantų, tik šùkės Švnč.Šlv kirpimo žymė: Iškarpė tus muno plaukus šùkėms (nelygiai, kirpiuotai) Varn. 3. NdŽ, Kair, Skrb, Krs, Ssk, Psn, Rud, Dbč, Alv, BsPIV273(Brt) prastas, senas, apdužęs ar įskilęs indas: Pripyliau tešlos pilną šùkę Auk. Jų duona ažtat gera, kad šùkės[e] kepa Dgl. Paimk šùkę ir įpilk katėms lakti Skdv. Tai dabar ir bobos jau su savo puodeliais ar su šùkėmis tarp vyrų lenda vitotis K.Donel. Susieję valgyti kas į puodą, kas į kokią šukę įsipila [kruopų] Žem. Seniau, būdavo, blynus kepa, šukẽlėj dažo Ds. Pričirškino pilną šukẽlę [lašinių] OG135. Ka primurdys, ka primurdys mun tą šukẽlę! Lpl. Neturėjo nė bliūdžiukų, nieko: šukýtėsen kokiosen insipylę valgydavo Tj. Dažo tuos spirgučius iš šukùtės Ūd. ^ Raitos kaip šuva šùkėj Sb. Puodžius šùkėj (vis šùkėj Trgn, Kp) verda Tvr, Sdk, An, Mžš. Puodžius vis iš šukelės valgo PPr66(Ds).ištrupėjęs, aplūžęs dantis: Tik vienas viršutinis [dantis], tep visi tai šùkės, tai kliba Švnč. Šùkę ištraukė [dantų gydytoja] – dantus ištrupinau Drsk. 4. SD1167, KN17, NdŽ, Slk, Vvr degtas molinis ar šiaip koks indas: Nusipirkau šùkę barščiam virt Slk. Neturiu šùkių (dubenėlių, lėkščių) – srėbkit dvie iš vienos . In visus [gyvulius] vis eik ir eik su šukè – visi laukia Klt. Prisejo man išsikraustyti iš seminarijos ir namai pasisamdyti, apsidoroti ben kiek, prisipirkti reikalingų šùkių ir griozdų A.Baran. ^ Stiprybė mano išdžiūvo kaip šukė BBPs22,16. Sudžiūvo kaip šukė išdegusi SGII9. 5. tarpeklis: Tie senoviški kalnyno šukėse viršukeliai yra daugiur vietose akmenimis išgręsti LLTIII511(Bs). 6. prk. protarpis, pertrūkis: Vakare kaip sunkiai privalgai, tai naktį miegas šùkėm Antš. 7. prk. trūkumas, nuostolis: Iš rudens šieną pardavinėjo, o pavasarį, žiūrėk, ir būs šùkė Up. Kad patys paema, yra didesnė šùkė – verčiau duoti geruoju Šts. Tamstai maža šukė tos kelios dešimtys TS1903,5-6. Bus didelė šùkė, kai jis numirs NdŽ. 8. Dl, Plv prk. menk. apie mergaitę, moterį: Kas gimė – ar vaikas, ar mergaitė? – A, šitoj šukė Kb. Koki tę jos vaikai – vienos šùkės mergos Pv. Mūs šùkė ir iš laškos nepaskelia Arm.
◊ giñčo šùkė užsispyrėlis, priešgyna: Tikra giñčo šùkė Skdv.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • suke — sukè interj. ◊ kàd tù sukè švelnus keiksmas: A, kàd tù sukè – susisukė galva Slm. A, kàd tù sukè – buvo papuolus musia tarp pirštų, ir paleidžiau Slm …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šukė — statusas T sritis chemija apibrėžtis Išdegta keraminė masė. atitikmenys: angl. body; ceramic body rus. черепок ryšiai: sinonimas – keraminė šukė …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • šukė — šùkė dkt. Veidrodùkas iškri̇̀to iš rañkų ir sudùžo į šukès …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • Suke — Original name in latin Suk Name in other language Suka, Suke, Suk State code AL Continent/City Europe/Tirane longitude 40.37528 latitude 20.15472 altitude 259 Population 0 Date 2012 06 06 …   Cities with a population over 1000 database

  • suke — noun see sukey * * * sukcade, sukces, suke(n see succade, success, suck …   Useful english dictionary

  • suke — souk …   Dictionary of ichthyology

  • Tokoroten no Suke — Este artículo o sección necesita referencias que aparezcan en una publicación acreditada, como revistas especializadas, monografías, prensa diaria o páginas de Internet fidedignas. Puedes añadirlas así o avisar …   Wikipedia Español

  • keraminė šukė — statusas T sritis chemija ryšiai: žiūrėk – šukė …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • mayya-suke — is. Cənubi Afrikada dil ailəsi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sukelti — sukelti, sùkelia, sukėlė tr. 1. sudėti ką (daug) aukščiau: Sukėliau vaikus an pečiaus ir pats ataguliau Sdk. Pasistaipysi, lig sukelsi akmenis, malkas į vežimą J. | refl. tr.: Vokyčiai ant zomato buvo susikėlę ermetas Šts. 2. aukštyn ką (daug)… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”